En komplex omvärld ställer
nya krav på ledarskap

Future Defence Leaders är ett program för framtidens ledare. I dagens oförutsägbara värld är en djup förståelse för omvärlden och försvars- och säkerhetsfrågor mer relevant än någonsin. Programmet erbjuder unga talanger och framtidens ledare ett skräddarsytt upplägg med studiebesök i försvarsverksamhet, försvarsindustrin samt workshops med inbjudna experter.

Se om du uppfyller kriterierna

En komplex omvärld ställer nya krav på ledarskap

Future Defence Leaders är ett program för framtidens ledare. I dagens oförutsägbara värld är en djup förståelse för omvärlden och försvars- och säkerhetsfrågor mer relevant än någonsin. Programmet erbjuder framtidens ledare inom politik, näringsliv och opinionsbildning ett skräddarsytt upplägg med besök i verkligheten hos försvaret, försvarsindustrin och workshops med inbjudna experter.

Se om du uppfyller kriterierna

Om programmet

För att förstå svensk och internationell säkerhet och beslutsfattande krävs mer än akademisk kunskap och arbetslivserfarenhet. Allmänna Försvarsföreningen (AFF) erbjuder därför ett unikt och skräddarsytt program för unga talanger och framtidens ledare inom politiken, näringslivet och opinionsbildning. Deltagandet i programmet är kostnadsfritt och bekostas av arrangören.

Programmet ger dig en unik inblick genom studiebesök i det svenska försvaret och Sveriges försvarsindustrier.
Programmet ger dig möjlighet att nätverka med nuvarande och framtida nyckelpersoner inom näringslivet, politiken och försvaret.
Programmet ger dig tillgång till skräddarsydda workshops med erfarna experter och politiker. 

Ansökan

För att söka krävs att du:

– Är född mellan 1991 – 2001 och har svenskt medborgarskap.
– Har intresse för säkerhets- och försvarspolitik.
–  Kan påvisa ett samhällsengagemang (antingen från arbetslivet, utbildning eller ideellt engagemang).
– Är verksam inom politiskt ungdomsförbund på central nivå, eller så arbetar du som analytiker / handläggare / tjänsteman inom offentlig eller privat sektor, alternativt arbetar du som opinionsbildare.
– Har möjlighet att medverka på alla träffar som sker på dagtid och inkl. de träffar som kräver övernattning (deltagandet i programmet är kostnadsfritt och bekostas av arrangören).

Det är meriterande om du:

– Kan påvisa ledarskapsegenskaper genom exempelvis förtroendeuppdrag, styrelsearbete, ledarposition i ideella sammanhang, ledarskapsutbildningar, projektledning eller prov på samhällsentreprenörskap. 

När ansökningen är stängd kommer cirka tio personer att väljas ut.  

Uppfyller du kriterierna?
Knappen nedan tar dig till ett krypterat ansökningsformulär via JotForm.

Ansök till Future Defence Leaders

Läsåret 2020/2021

Röster från årets deltagare

"FDL har gett mig fantastiska praktiska kunskaper inom försvars- och säkerhetspolitik samt utrikesfrågor, ett bra komplement till mina teoretiska kunskaper jag erhållit från min akademiska utbildning inom områdena. Tack vare att programmet rekryterat deltagare från vitt skilda bakgrunder har diskussionerna alltid varit givande och det har gett mig en rad nya perspektiv att ta med mig in i framtiden."
- Henrik Lindholm

"Future Defence Leaders har inneburit en makalös chans att bekanta sig med det svenska försvarets problem och förutsättningar. Jag kan varmt rekommendera programmet för alla som vill förstå exakt hur försvarsförmåga byggs: långsamt, från botten och med mycket möda."
- John Welsh

"AFF erbjuder genom Future Defence Leaders en fantastisk möjlighet att få lära sig mer om svensk försvarsförmåga. Det har varit både spännande och lärorikt att få se delar av branschen som få har möjligheten att få inblick i. Hade jag kunnat söka igen hade jag gjort det!"
- Rebecca Karlsson

Workshop I: Säkerhetspolitik

I början av juni arrangerades årets första workshop för FDL. Temat för dagen var Säkerhetspolitik, Förste talare var Björn von Sydow, andre styresman och ledamot Kungliga Krigsvetenskapsakademien, tidigare ordförande i Försvarsberedningen, Försvarsminister och Riksdagens talman. Efter det följde en dragning av Karin Enström, riksdagsledamot (M), ledamot i Försvarsberedningen och tidigare Försvarsminister. Dagen avslutades med en internationell utblick av Kapten Jennifer Jones, Naval Attaché vid den amerikanska ambassaden.

Studieresa I: Karlskoga

I slutet av september genomfördes läsårets första studieresa. Destination var Karlskoga, och under två dagar fick deltagarna besöka BAE Systems Bofors och Nammo. De båda företagen redogjorde för respektive verksamhet och gruppen fick gott om tid att ställa frågor. Gruppen fick också besöka produktion på de båda företagen, och fick också en förevisning av Archer på Bofors Test Center.

Studieresa II – Såtenäs och Trollhättan

I början av oktober genomfördes läsårets andra studieresa, den här gången till Såtenäs och Trollhättan. Under studieresan fick gruppen en genomgång av och rundvandring på Skaraborgs flygflottilj F 7, vilket bland annat innefattade en genomgång av JAS 39 Gripen, om Sveriges transportflyg samt deltagande i de värnpliktigas utbildning. Studieresan innefattade också ett besök på GKN Aerospace Sweden, som tillverkar flygkomponenter till bland annat JAS. Gruppen fick även en genomgång i produktionslokalerna på GKN.

Workshop II – Försvarspolitik

Årets andra workshop blev, på grund av Coronapandemin, en digital och komprimerad variant. Trots detta fick gruppen ta del av två högintressanta föreläsningar. Kristina Syk, VD och strategisk rådgivare vid Straterno och styrelseledamot i AFF, inledde dagen med att föreläsa om det svenska civila försvaret och dess betydelse för totalförsvaret. Efter detta föreläste Matilda Karlsson, internationell projektledare vid Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) om den europeiska dimensionen av försvarsindustriellt samarbete.

Workshop III –Informationspåverkan och psykologiskt försvar

Det nya året inleddes i februari med en digital lunchworkshop som gästades av Mikael Tofvesson, enhetschef för enheten för skydd mot informationspåverkan på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Att behandla just detta tema var ett önskemål från deltagarna och under workshopen berättade Mikael både om myndighetens arbete samt samhälleliga utmaningar på området. Den pågående pandemin och vaccineringen utgjorde ett exemplifierande case.

Workshop IV – Sveriges deltagande i internationella fredsbevarande insatser

Genom pandemins restriktioner mot att mötas på plats fortsatte programmet med ytterligare en lunchworkshop i mars. Denna gång på även här ett efterfrågat tema och där vi gästades av Kristina Bergendal som idag är senior rådgivare vid Ledningsstabens inriktningsavdelning på Högkvarteret. Med Kristinas gedigna bakgrund med arbete kring och personlig erfarenhet av internationella insatser, fick deltagarna dels lyssna till ett kontextsättande föredrag främst inriktat på situationen i Mali samt diskutera komplexiteten.

Läs mer om hur du ansöker

FAQ

Få svar på dina frågor om Future Defence Leaders.

Vad är Future Defence Leaders?
Future Defence Leaders är ett program som pågår under ca ett år. Under året kommer deltagarna göra studiebesök i försvarsverksamhet och försvarsindustri, delta i skräddarsydda workshops med erfarna experter och politiker samt få chansen att medverka i en heldagsoperationsanalys med avslutande diplomering. 

Programmets aktiviteter syftar till att konkret visa hur försvaret är uppbyggt och utvecklas. På så vis tydliggörs både försvaret respektive industrins förutsättningar och verksamhet, samt kopplingen mellan försvarsindustrin och den förmåga som utvecklas för att försvara landet eller genomföra internationella insatser.
Vad innehåller programmet?
Programmet innehåller:

- Fyra studiebesök i försvarsverksamhet och försvarsindustri.
- Tre workshops i Stockholm med exklusiva föreläsare och experter.
- Heldags operationsanalys med diplomering.

Programmet kommer i huvudsak att ske på vardagar på normal arbetstid, vilket förutsätter att deltagarna kan ta ledigt från studier och jobb för att delta.
Hur går ansökningsprocessen till?
För att söka krävs att du:

– Är född mellan 1991 – 2001 och har svenskt medborgarskap.
– Har intresse för säkerhets- och försvarspolitik
–  Kan påvisa ett samhällsengagemang (antingen från arbetslivet, utbildning eller ideellt engagemang).
– Är verksam inom politiskt ungdomsförbund på central nivå, eller så arbetar du som analytiker / handläggare / tjänsteman inom offentlig eller privat sektor, alternativt arbetar du som opinionsbildare.
– Har möjlighet att medverka på alla träffar som sker på dagtid och inkl. de träffar som kräver övernattning. (Deltagandet i programmet är kostnadsfritt och bekostas av arrangören)  

Det är meriterande om du:

– Kan påvisa ledarskapsegenskaper genom exempelvis förtroendeuppdrag, styrelsearbete, ledarposition i ideella sammanhang, ledarskapsutbildningar, projektledning eller prov på samhällsentreprenörskap. 

När ansökningen är stängd kommer cirka tio personer att väljas ut.  
Vilka står bakom Future Defence Leaders?
Future Defence Leaders arrangeras av Allmänna Försvarsföreningen (AFF). AFF har i 130 år varit ett forum för debatt om försvars- och säkerhetspolitik. AFF är en ideell förening som är både partipolitiskt och ekonomiskt obunden.  Samarbetspartners till programmet är SAAB, BAE Systems Hägglunds, BAE Systems Bofors, GKN Aerospace och Nammo Sweden.
Vem kan jag kontakta?
Vid frågor, kontakta Allmänna Försvarsföreningen (AFF) på fdl@aff.a.se

Arrangör

Partners

Läs mer om hur du ansöker