En komplex omvärld ställer
nya krav på ledarskap

Future Defence Leaders är ett program för framtidens ledare. I dagens oförutsägbara värld är en djup förståelse för omvärlden och försvars- och säkerhetsfrågor mer relevant än någonsin. Sedan 2020 har Future Defence Leaders erbjudit unga talanger och framtidens ledare skräddarsydda upplägg med studiebesök i försvarsverksamhet, försvarsindustrin samt workshops med inbjudna experter.

Se om du uppfyller kriterierna

En komplex omvärld ställer nya krav på ledarskap

Future Defence Leaders är ett program för framtidens ledare. I dagens oförutsägbara värld är en djup förståelse för omvärlden och försvars- och säkerhetsfrågor mer relevant än någonsin. Programmet erbjuder framtidens ledare inom politik, näringsliv och opinionsbildning ett skräddarsytt upplägg med besök i verkligheten hos försvaret, försvarsindustrin och workshops med inbjudna experter.

Se om du uppfyller kriterierna

Om programmet

För att förstå svensk och internationell säkerhet och beslutsfattande krävs mer än akademisk kunskap och arbetslivserfarenhet. Allmänna Försvarsföreningen (AFF) erbjuder därför ett unikt och skräddarsytt program för unga talanger och framtidens ledare inom politiken, näringslivet och opinionsbildning. Deltagandet i programmet är kostnadsfritt och bekostas av arrangören.

Programmet ger dig en unik inblick genom studiebesök i det svenska försvaret och Sveriges försvarsindustrier.
Programmet ger dig möjlighet att nätverka med nuvarande och framtida nyckelpersoner inom näringslivet, politiken och försvaret.
Programmet ger dig tillgång till skräddarsydda workshops med erfarna experter och politiker. 

Ansökan

För att söka krävs att du:

– Är mellan 20-30 år och har svenskt medborgarskap.
– Har intresse för säkerhets- och försvarspolitik.
–  Kan påvisa ett samhällsengagemang (antingen från arbetslivet, utbildning eller ideellt engagemang).
– Är verksam inom politiskt ungdomsförbund på central nivå, eller så arbetar du som analytiker / handläggare / tjänsteman inom offentlig eller privat sektor, alternativt arbetar du som opinionsbildare.
– Har möjlighet att medverka på alla träffar som sker på dagtid och inkl. de träffar som kräver övernattning (deltagandet i programmet är kostnadsfritt och bekostas av arrangören).

Det är meriterande om du:

– Kan påvisa ledarskapsegenskaper genom exempelvis förtroendeuppdrag, styrelsearbete, ledarposition i ideella sammanhang, ledarskapsutbildningar, projektledning eller prov på samhällsentreprenörskap. 

När ansökningen är stängd kommer cirka tio personer att väljas ut.  

Uppfyller du kriterierna?
Knappen nedan tar dig till ett krypterat ansökningsformulär via JotForm.

Ansök till Future Defence Leaders

Läsåret 2022/2023

Röster från årets deltagare

”FDL har genom workshops och studiebesök bidragit till att bredda mina kunskaper inom svensk försvars- och säkerhetspolitik. De diskussioner vi haft med föreläsare och övriga deltagare har varit mycket givande då alla bidragit med såpass olika perspektiv inom området, vilket jag kommer ta med mig och ha stor nytta av i mitt fortsatta yrkesliv.”

”FDL är bland de bästa utbildningarna jag har genomgått. Under året har jag fått en djupare förståelse för hur totalförsvarets mekanism fungerar genom de allra främsta experterna. Samtidigt har möjligheten till studiebesök skapat en närhet till de olika företagen som producerar materiel.”

Workshop 1 – Säkerhetspolitik

Programstarten utgjordes av en workshop som hölls på AFF:s kansli i Stockholm. Dagen bestod av att välkomna alla deltagarna till utbildningen och bestod sedan av ett antal talare som höll anförande på temat Sveriges försvars- och säkerhetspolitik i en global kontext. Talarna under dagen var:

Björn von Sydow (S), Andre styresman och ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien, f.d. ordförande i Försvarsberedningen, f.d. försvarsminister och Riksdagens talman
Calle Håkansson, associerad medarbetare vid Utrikespolitiska Institutets (UI) Europaprogram och doktorand i Global Politik vid Malmö Universitet
Anna Wieslander, Direktör, Atlantic Council Northern Europe Office
Minna Ålander, Research Fellow, Finnish Institute of International Affairs (FIIA)

Dagen avslutades med en after work, där även FDL-alumnerna (deltagare från förgående år) närvarade.

Studieresa I – Örnsköldsvik

Programmets första studieresa bar av mot Örnsköldsvik, där samarbetspartnern BAE Systems Hägglunds bjöd in till ett tvådagars studiebesök. Den första programdagen bestod av en introduktion av verksamheten där man undervisade bland annat kring hur industrin faktiskt fungerar. Man fick även en guidad tur i verkstäderna. Programdag två bestod av demovisningar, körningar och tester av bland annat stridsfordon CV90, samt ytterligare undervisning kring verksamheten, såsom exportaffären.

Studieresa II – Såtenäs och Trollhättan

Programmets andra resa bar av mot Såtenäs där GKN Aerospace och Skaraborgs flygflottilj F7 hade bjudit in deltagarna till två programdagar. Under två dagar fick deltagarna lära sig mer om flygvapnet, framtidens stridsflyg, jetmotorer och rymdraketer. En bonus var att få flyga Jas 39 Gripen C-simulator.

Workshop II – Försvarspolitik

Programmets fjärde moment var ytterligare en workshop som hölls i Stockholm, denna gång med fokus på återuppbyggandet av totalförsvaret. Återigen var flertalet kompetenta och kunniga talare inbjudna och höll anförande för programdeltagarna:

Michael Malm, Totalförsvarsavdelningen, Försvarsmakten
Kristina Syk, Senior Projektledare, Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)
Anders Emanuelson, Sveriges Reservofficerare (Sverof)
Yara Tag-Eldeen & Sara Carlstein , Myndigheten för psykologiskt försvar
Rasmus Gårdnäs, Rådgivare internationella relationer, FMV

Studieresa III – Karlskoga

12–13 april bar det av mot Karlskoga och ett studiebesök på Bofors och Nammo. Första dagen bjöd på företagspresentationer om respektive företag, samt förevisning av produktionen. Under dag två förevisades bland annat Archer artillerisystemet och ammunitionstillverkning.

Studieresa IV – Linköping

Programmets sista studieresa var till Linköping och SAAB. Första dagen innehöll en presentation av företaget, och under eftermiddagen var det huvudsakliga temat Gripen. Andra dagen var man åter i Stockholm för att genomföra ett operationsspel.

Diplomutgivning

Avslutningen av 2022/2023 års upplaga av FDL bestod av en gemensam middag samt diplomutgivning. Generallöjtnant och chef för Försvarsstaben Michael Claesson var hedersgäst och höll ett anförande om de utmaningar och möjligheter som Försvarsmakten står inför med anledning av omvärldsläget och Nato-medlemskapet. Generalen delade ut diplomen och tackade av årgången 2022/2023 av Future Defence Leaders.

Läs mer om hur du ansöker

Läsåret 2021/2022

Röster från årets deltagare

”FDL är den bästa utbildning jag har gått. Att få se så många aspekter av svenskt försvar och försvarsindustri och de djupgående och ärliga diskussionerna man fått med både andra deltagare och talarna under resorna har varit otroligt ögonöppnande och lärorikt!”

”FDL har varit en riktigt bra utbildning för att förstå svensk försvarspolitik och industri. Nu känner jag att jag vågar prata mer om och diskutera vårt försvar, eftersom jag fått bättre koll genom utbildningen. Jag känner också att jag lärt känna en viktig del av Sverige bättre genom att besöka försvarsindustrin.”

Workshop 1 – Säkerhetspolitik

Den 8 september arrangerades årets första workshop för FDLs andra årskull. Temat för dagen var säkerhetspolitik. Den första talaren var Björn von Sydow, som är andre styresman och ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Björn von Sydow är bl.a tidigare ordförande i Försvarsberedningen, försvarsminister och riksdagens talman. Efter hans föredrag föreläste Karin Enström, riksdagsledamot (M), ledamot i Försvarsberedningen och tidigare försvarsminister, om svenskt säkerhetspolitik. Dagen avslutades med en internationell utblick av Bruce Acker, tidigare försvarsattaché på amerikanska ambassaden i Stockholm.

Studieresa I – Örnsköldsvik

Två årskullar tillsammans reste till Örnsköldsvik den 18–19 oktober för ett besök hos BAE Hägglunds. Deltagarna fick en förevisning av stridsfordonet CV90 och dess tillverkning, samt en åktur på testbanan.

Workshop II – Försvarspolitik

Den 12 november besökte FDL-gruppen det svenska Försvarsdepartementet där deltagarna fick en överblick av det militära försvaret. Peter Göthe, departementsråd på enheten för militär förmåga och insatser, föreläste om kopplingen mellan försvaret, säkerhetspolitiken och försvarsindustrin. Senare under dagen föreläste Björn Fägersten, seniorforskare och chef för europaprogram på Utrikespolitiska Institutet, om den europeiska dimensionen av försvarssamarbete. Dagen avslutades med en presentation om det svenska civila försvaret och dess betydelse för totalförsvaret av Kristina Syk, senior projektledare vid Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF).

Studieresa II – Såtenäs och Trollhättan

Den 25–26 november besökte FDL Skaraborgs flygflottilj (F 7) där deltagarna fick använda JAS 39 Gripen-simulatorn, lära sig mer om flygvapnets roll i utländska fredsbevarande uppdrag samt delta i de värnpliktigas utbildning. Därefter fick de ta del av en lärorik förevisning av motorleverantörens verkstad hos GKN Aerospace Sweden, som tillverkar flygkomponenter till bland annat JAS.

Studieresa III – Karlskoga

Den 9–10 mars genomfördes läsårets tredje studieresa till Bofors och Nammo i Karlskoga. Deltagarna besökte Nammos produktion av ammunition och fick en förevisning av artillerisystemet Archer hos Bofors.

Studieresa IV – Linköping

Den 29 mars genomfördes det sista studiebesöket för deltagarna i Future Defence Leaders 2021/2022. Och vilken avslutning! Hos SAAB i Linköping fick våra deltagare inte bara en undervisning om JAS 39 Gripens olika förmågor, utan även en imponerande uppvisning av stridsflygplanet både i luften och på nära håll.

Diplomutgivning

Under avslutningsmiddagen gästades FDL av Sveriges överbefälhavare Micael Bydén. Våra deltagare fick möjlighet att diskutera ledarskap, försvarets utmaningar och den säkerhetspolitiska utvecklingen tillsammans med landets högste militära chef. Det skedde under en historisk dag, då regeringen höjde ribban för försvarsbudgeten till två procent

Läs mer om hur du ansöker

FAQ

Få svar på dina frågor om Future Defence Leaders.

Vad är Future Defence Leaders?
Future Defence Leaders är ett program som pågår under ca ett år. Under året kommer deltagarna göra studiebesök i försvarsverksamhet och försvarsindustri, delta i skräddarsydda workshops med erfarna experter och politiker samt få chansen att medverka i en heldagsoperationsanalys med avslutande diplomering. 

Programmets aktiviteter syftar till att konkret visa hur försvaret är uppbyggt och utvecklas. På så vis tydliggörs både försvaret respektive industrins förutsättningar och verksamhet, samt kopplingen mellan försvarsindustrin och den förmåga som utvecklas för att försvara landet eller genomföra internationella insatser.
Vad innehåller programmet?
Programmet innehåller:

- Fyra studiebesök i försvarsverksamhet och försvarsindustri.
- Tre workshops i Stockholm med exklusiva föreläsare och experter.
- Heldags operationsanalys med diplomering.

Programmet kommer i huvudsak att ske på vardagar på normal arbetstid, vilket förutsätter att deltagarna kan ta ledigt från studier och jobb för att delta.
Hur går ansökningsprocessen till?
För att söka krävs att du:

– Är född mellan 20 – 30 år och har svenskt medborgarskap.
– Har intresse för säkerhets- och försvarspolitik
–  Kan påvisa ett samhällsengagemang (antingen från arbetslivet, utbildning eller ideellt engagemang).
– Är verksam inom politiskt ungdomsförbund på central nivå, eller så arbetar du som analytiker / handläggare / tjänsteman inom offentlig eller privat sektor, alternativt arbetar du som opinionsbildare.
– Har möjlighet att medverka på alla träffar som sker på dagtid och inkl. de träffar som kräver övernattning. (Deltagandet i programmet är kostnadsfritt och bekostas av arrangören)  

Det är meriterande om du:

– Kan påvisa ledarskapsegenskaper genom exempelvis förtroendeuppdrag, styrelsearbete, ledarposition i ideella sammanhang, ledarskapsutbildningar, projektledning eller prov på samhällsentreprenörskap. 

När ansökningen är stängd kommer cirka tio personer att väljas ut.  
Vilka står bakom Future Defence Leaders?
Future Defence Leaders arrangeras av Allmänna Försvarsföreningen (AFF). AFF har i 130 år varit ett forum för debatt om försvars- och säkerhetspolitik. AFF är en ideell förening som är både partipolitiskt och ekonomiskt obunden.  Samarbetspartners till programmet är SAAB, BAE Systems Hägglunds, BAE Systems Bofors, GKN Aerospace och Nammo Sweden.
Vem kan jag kontakta?
Vid frågor, kontakta Allmänna Försvarsföreningen (AFF) på fdl@aff.a.se

Arrangör

Partners

Läs mer om hur du ansöker